Algemene verkoop voorwaarden

* De afstandsvergoeding wordt berekend als een forfait ter opzichte van de maatschappelijke zetel
* De organisator voorziet voor onze vrijwilliger voldoende niet-alcoholische drank. Afhankelijk van de duur van de activiteit kan ook gevraagd worden om voor onze vrijwilligers eten te voorzien. Indien het voor de organisatoren niet mogelijk is om eten en/of drank te voorzien, moeten zij dit op voorhand melden bij onze actieverantwoordelijke. Wij zorgen hier dan zelf voor. Er wordt dan wel een meerprijs per vrijwilliger gevraagd.